Contact Us

EZNIX Inc.

767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Bundang Suji U-Tower Building A, 13th floor (Office number 09-11)


* Phone Call:
_ 1661-6524
 

Contact Us


EZNIX Inc.

767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Bundang Suji U-Tower Building A, 13th floor (Office number 09-11)


 

* Phone Call:
_ 1661-6524